Hlavní partneri

Mediálni partneriNajbližšie zápasyNáhodný hráč

Mikula Ondrej

Mikula Ondrej

Tabuľky


 

Darujte 2% z Vašich daní

pre MBK Liptovský Mikuláš

 

Vážení rodičia hráčov, fanúšikovia, priaznivci a podporovatelia MBK LM,      

 

v tomto období je možnosťou ako podporiť náš klub aj poukázanie 2% dane z príjmu za rok 2014. Poukázaním 2% zo svojej dane, či už ako fyzická alebo právnická osoba podporíte zmysluplnú činnosť nášho klubu. Podobne ako minulý rok, aj teraz nadviazal náš klub spoluprácu s partnerskou organizáciou, cez ktorú budeme aj tento rok 2% z daní čerpať. 

 

V prípade, že za Vás podáva daňové priznanie Váš zamestnávateľ, je potrebné dať mu vyplniť priložené Potvrdenie o zaplatení dane a na základe tohto vyplniť Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Obe tieto tlačivá je potom potrebné doručiť do 30.4.2015 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. To však radi za Vás urobíme my, takže si Vás dovoľujeme zdvorilo požiadať, aby ste trénerom družstiev alebo vedeniu MBK LM doručili vyplnené tlačivá. Zároveň tak budeme vedieť deklarovať našej partnerskej organizácii sumu, ktorá bude následne prevedená účet MBK LM. Ak však tlačivá doručíte na daňový úrad Vy, prosíme Vás o ich kópiu.

 

V prípade, že podávate daňové priznanie ako právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, prosím použite do príslušných políčok daňového priznania nasledovné údaje:

 

Príjemca: Žilinská mestská basketbalová liga

Právna forma: Občianske združenie

Adresa: Mateja Bela 64/9, Žilina 01015

IČO: 42069483

 

Aj v tomto prípade Vás však prosíme o doručenie kópie strany daňového priznania, na ktorej je uvedený príjemca 2% dane a zrejmá poukazovaná čiastka.

 

Vyhlásenie o preukázaní 2% za rok 2014 

 

Pevne verím, že zvážite možnosť podpory nášho basketbalového klubu takouto formou a podporíte a oceníte tak hlavne našu prácu s mládežou. ĎAKUJEME!!